FASILITETER

•Oppholdsrom/klubbrom•

• Vi har 46 bokser •

• Utebane ca 30X60 •

• Ridehus 20 x 61 og 15 x 45 •

• Skrittemaskin med plass til 6 hester •

• Luftegårder og dagbeiter •

Stallen holder:
Flis, kraftfor og  grovfor hvor det er valgfritt høy, ensilasje & halm.

Middag og kveldsfôringer i helger/helligdager og kveldsfôringer i hverdager går på dugnad, hvor oppstallører fôrer disse måltidene. 
Stall Moldegaard sørger for alle frokostfôringer samt middagsfôringer i hverdagene.  

For info - Kontakt Oss: