OPPSTALLING

Oppstalling

•Hest inkluderer 
10 kg grovfor
1 liter betfiber pr dag
3 trillebårer flis i uken

•Ponni inkluderer
7 kg grovfor
1 liter betfiber pr dag
2 trillebårer flis i uken