Moldegaard Rideskole


Praktisk info rideskolen

(Rideskolen startet opp 2. april 2024. Mere informasjon kommer snart....)

Ridelærer har ansvar for innhold på timene og det legges opp etter elevenes behov og nivå. Påmelding på ridekurs varer i en gitt periode.

Til hvert semester settes det opp plan over hva elevene på hvert enkelt nivå kan forvente å gå igjennom.

Det legges også opp til teori og tur i løpet av hvert semester. Dette er en viktig del av undervisningen slik at elevene får bedre kunnskap om hesten og generelt hestehold. For å bedre forståelsen for hva hest er.

Ridekurset varer i to timer. Ridetimen varer i 45 minutter. Resterende tid brukes praktisk i stallen hvor elevene lærer mer om stell av hesten, påsaling, stallarbeid ol. Ridetimen inkluderer opp- og avskritting.

Vi ønsker at alle elever møter presis til sitt kurs. Ved forsentkomming kan ikke ridelærer garantere at eleven får delta på selve ridedelen. Dette er fordi ridelærer da ikke kan hjelpe eleven, og pga det forstyrrer de andre elevene på timen. Om dette er avtalt på forhånd kan det legges til rette. Det er også for å være sikker på at hestene får den oppvarmingen de skal ha for å forebygge skader og for å sikre kvaliteten i timen.

Vi ønsker å få beskjed dersom noen ikke kommer på riding. Timer kan ikke taes igjen om ikke annet er avtalt og det foreligger grunn. Gi beskjed enten til ridelærer, per e-post eller via facebook

Utstyr:

Det er påbudt med ridehjelm uansett alder og nivå. Hjelm kan lånes hos oss.

Alle elever under 18 år skal bruke sikkerhetsvest under riding. Vi anbefaler også voksne å bruke vest. Sikkerhetsvest kan også lånes hos oss.

Sko/støvler skal ha hæl, men ikke for høy. Pass også på at det ikke er løse lisser som kan henge seg fast.

Ridehansker og ridebukse er anbefalt.

Rideleir i påsken 2024 

Rideleiren er nå full, ta kontakt for å stå på venteliste. Det er fortsatt ledige privattimer
Moldegaard rideskole sparker i gang med rideleir i uke 13, mandag-onsdag. Alle nivåer er hjertelig velkommen.

Det blir to rideøkter for dagen. På planen står både sprang, dressur, tur og andre aktiviteter med hest. Elevene vil bli delt inn i grupper etter nivå.

Torsdag og fredag settes det opp privattimer, det samme blir det mandag i uke 14.

Opplegg fra 10-16 hver dag, egen lunsj medbringes. Dette er en fin mulighet for både uerfarne og mer erfarne til å få en fin start på påsken!

Bindende påmelding, begrenset antall plasser. Pris for rideleir 2500,- og for privattime 400,-

Instruktør: Hilde Orbekk

Påmelding på e-post: moldegaardrideskole@gmail.com